• Tove Blume den 05-10-2017
  Orienteringsmøde og indskrivning for 0. kl.-børn i skoleåret 2018/2019
  med skolestart 8. august 2018.


  Kære forældre,

  Så er vi nået til, at der skal ske en indskrivning af de kommende 0. klasseelever på Helms Skole. Vi starter med at invitere alle forældre, der har opskrevet deres barn til skolestart i 2018/2019, til et

  orienteringsmøde tirsdag den 24. oktober kl. 19-21.

  Her vil skolen fortælle om, hvad det indebærer at være elev og forældre på Helms Skole, ligesom skolen også vil give en grundig orientering om indskolingsforløbet. De forældre, som ikke har meldt afbud til orienteringsmødet, og som ikke møder op, vil skolen se bort fra, når der inviteres til officiel indskrivning på Helms Skole.

  Indskrivningen foregår

  tirsdag den 14. november kl. 16:00-17:30

  for de elever, som har modtaget skriftligt tilbud om optagelse på skolen. Indskrivningen foregår ved personligt fremmøde af elev og forældre.

  Skolen udsender invitationer til orienteringsmødet i uge 40. Tilbud om optagelse på Helms Skole udsendes pr. alm. brev kort efter orienteringsmødet.
   
  Med venlig hilsen
  Helms Skole
   
  Tove Blume
  Skoleleder
 • 25-10-2017
  AKT-kursus ·
  1
 • 26-10-2017
  Gyserfilmkursus · 8A
  1
 • 30-10-2017
  15:00-18:30
  Elev- og forældresamtaler i 7. klasse · 7A
  1
 • 31-10-2017
  Skole-hjem-samtaler 3. klasse · 3A
  1