Årets gang

Første skoledag 2016
Der er feststemning på skolen. Det er første skoledag. Vi mødes i salen til morgensamling. Det gør vi hver dag hele skoleåret. Vi synger 3 sange, en fædrelandssang, en fadervorssang og en børnesang. Derefter synger vi fødselsdagssang for de elever, som har fødselsdag, og efter sommerferien er der rigtig mange børn, der skal synges for. 
   Det er også en festdag, fordi Dorthe har 25 års jubilæum. De fleste ansatte har været på skolen i rigtig mange år. det er en god arbejdsplads. Det kommer også børnene til gode i form af stabilitet og kontinuitet.

 

 

Velkommen til Pernille, som er ny lærer på skolen

Emneuge 2016
Hvert efterår har vi en emneuge. Sidste år hed ugen Helms Klimaby. Vi opbyggede et minisamfund, hovr der blev produceret varer og handlet. Samtidig arbejdede vi med klimaforandringer, bæredygtighed og globale udfordringer.
   I år har emneugen heddet Historiske dage. I løbet af ugen havde vi mange historiske nedslag. Vi hørte skoleleder Curt Asklund fortælle om Christian den 2. liv og skæbne med indespærring på Sønderborg Slot, hippierne Marlene og Joan synge om det store stygge spingvand og riddere fra middelalderen (og Nyborg Slot) kæmpe for livet i stål og harnisk.

 

 

Ny rutchebane fra DK Smedie 2016
Sanders forældre har foræret skolen en rutchebane. Se, hvor flot den er. Den er også rigtig god at køre på. Spørg selv eksperterne. Mange tak til Sanders forældre og DK Smedie.

 

 

Forårsfest d. 20/5 2016
Forårsfesten er en af skolens helt store dage. 1. og 2. klasse optræder med korsang og 6. klasse spiller skuespil. Forårsfesten er kulminationen på lang tids grundig forberedelse og børn, forældre og personale samles i salen og venter spændt på dette års store forestilling. Imens har forældre i 6. klasse travlt med at forberede en middag til alle festens deltagere. Det bliver let mere end 300 kuverter, der skal gøres klar. Forud for denne aften har forældrene lavet et stort forberedelsesarbejde, og i aften skal vi alle nyde godt af de store anstrengelser. Aftenen kulminerer i et brag af en fest med boldkast, tombola, discotek, lysshow og meget mere. En hyggelig aften for hele familien.

  
 

   

Rytmik
En gang om ugen har 1. og 2. klasse et fag, som vi kalder rytmik. Man danser, hopper, springer, kaster med ærteposer, står på hovedet og slutter af med meditativ afslapning. Det hele foregår med store smil, livsglæde og Michael Jackson på højeste volumen.

                 

Masterchef
I 7. og 8. klasse har skolen en p-fagsordning, som i øjeblikket tilbyder Billedkunst, sløjd, it og madlavning. Når madlavningsholdet har sidste undervisningsgang afholder de konkurrencen Masterchef. Holdene får udleveret nogle madvarer, og så skal der ellers kokkereres til den helt store guldmedalje. Et dommerpanel af kræsne lærere afgør, hvem vinderne er. Det er en stor ære at blive sæsonens Masterchef.

            

Trivselsdagen
På trivselsdagen skal man trives. Vi laver nogle ting, som ryster eleverne sammen på kryds og tværs. Måske  arbejder man sammen med naboklasserne. Det kan også være, at man arbejder sammen med venskabsklassen. Når man går i 5. klasse bliver man venskabsklasse for den nye børnehaveklasse. Eleverne knyttes sammen to og to, og vi har erfaring for, at disse venskaber er til stor glæde for begge parter. Vi fortsætter med at arrangere forløb for de to klasser, så de kan have glæde af hinanden resten af deres skoletid.

            

Fastelavn er mit navn

 

Fastelavnsmandag er blevet fejret på traditionel vis. Indskolingen og mellemgruppen møder op i spændende kostumer. De slår katten af tønden, leger sanglege og sociale lege, spiser fastelavnsboller og går rundt på skolen og ser rigtig fine ud. I år blev en kriger fra 1864 og en mandhaftig kvinde kattekonger.

Fodboldstævne
 

En gang om året ved udgangen af januar mødes vi alle i Korsørhallen, og så bliver der spillet fodbold til den helt store guldmedalje. Alle klasser stiller op med to fodboldhold og nogle heppehold. Der er stor travlhed med spillet, at heppe og at udvælge udsøgte delikatesser i Frugtbodens udvidede sortiment. Mange forældre og bedsteforældre lægger vejen forbi. Vi er glade for besøg, og det samme er børnene. En rigtig dejlig dag for alle børn og voksne.

4. klasse besøg af tandplejen
4. klasse har haft besøg af den kommunale tandpleje. Der blev fortalt om tandbørstens rette brug, og det blev afprøvet i praksis. I 6 klasse får klassen igen besøg, og da handler det om syreskader i tænderne.

Randolf Carlos Aabye laver film med 9. klasse

Så har vi igen haft besøg af Randolf Carlos Aabye - en sprudlende, inspirerende, energisk humørbombe og igangsætter. Randolf kommer fra teleselskabet Call Me, og han laver undervisningsforløb, som har til formål at sætte fokus på den gode tone, at tale ordentligt til hinanden og at behandle hinanden pænt. Eleverne har med Randolf ved roret en hæsblæsende dag, hvor der produceres små film, som giver eksempler på: ”Tal ordentligt. Det koster ikke noget”. Filmene kan ses på Youtube på Call Me’s filmkanal.

Lærermøde
Hver 3. uge holder vi lærermøde. Her deltager alle lærere og pædagoger fra Pasningen. Ud over planlægning og evaluering af aktiviteter på skolen, snakker vi om de enkelte klassers særlige udfordringer. Det kan være sociale eller faglige problemstillinger, som har godt af at blive vendt i dette store forum, hvor alle kan melde ind. Ved sidste lærermøde havde vi besøg af myndighedsleder Jonna Nielsen fra Slagelse Kommune. Hun gjorde rede for kommunens arbejde med særligt udsatte børn. Det er ikke særlig tit, vi er i kontakt med denne afdeling, men det var alligevel dejligt at blive præsenteret for en af personerne bag dette arbejde.

Valg af ungdomsuddannelse

9. klasse skal i denne måned beslutte sig for, hvilken ungdomsuddannelse de vil starte på. Det betyder afslutningen på 10 års skolegang på Helms Skole. 22 elever spredes for alle vinde. Det er begyndelsen på et nyt liv. Forud for dette har været en lang proces med at finde ud af, hvad der vil være det helt rigtige for den enkelte elev. Nogle elever er først klar til at tage den endelige beslutning her i januar, helt tæt på deadline. Vi håber, at alle elever tager det rigtige valg og kommer på rette hylde.

Kulturtur
En gang om året tager klasserne på kulturtur til København eller Odense. 9. klasse skal i denne uge på besøg i Europahuset, De kongelige Repræsentationslokaler og Folketinget. En bøf på Jensens Bøfhus bliver der også tid til. Oplevelser fra besøgene forberedes og efterbehandles i undervisningen.