Helms Skole er en skole med traditioner. I 2015 har vi fejret skolens 150 års jubilæum. Skolen har ligget på Dahlsvej 8 siden 1902. De senere år har vi, udover tilbygninger bagtil, udvidet med både ejendommen Dahlsvej 6, Dahlsvej 10 og Dahlsvej 12.

Vi er en skole med det lille nære miljø som udgangspunkt. Vi har omkring 220 elever, og det finder vi passende.

Vores personale bliver her som regel, når de er blevet ansat på Helms Skole. Det betyder, at vores elever ikke skal skifte lærere konstant. Vi kan tværtimod have en god kontinuitet i undervisningen.

Vi nyder godt af et fint skole/forældresamarbejde. Forældrene er altid velkomne på skolen, og der deltager altid en række forældre i vores daglige morgensang. 

Vi lægger vægt på, at Helms Skole er en skole, vores elever er glade for at gå på, og når de er det, kommer indlæringen af sig selv. Det kan vi bl.a. se på afgangskaraktererne efter 9. kl., hvor vi altid ligger godt placeret. Nogle gange rigtig godt - vi har eksempelvis inden for de senere år to gange haft det bedste karaktergennemsnit i matematik, ud af landets ca. 1700 folke- og privatskoler.