Link til Undervisningsministeriets karaktergennemsnit for Helms Skole. Klik her

Karakterer gennem de senere år
Fagbladet 'Ingeniøren' så i vinteren 2011 på danske skoleelevers matematik færdigheder på baggrund af afgangsprøverne sommeren 09.
De placerede kommunerne i forhold til hinanden, og her måtte man beklageligvis konstatere, at Slagelse Kommune lå blandt de laveste.
 
Til gengæld kan vi glæde os over, at Helms Skole endnu engang lå godt, i det vi var placeret blandt de 10 bedste skoler i landet.  
 
Nu er resultaterne fra afgangsprøverne 2010 så kommet. Her ligger vi også godt. Indenfor Slagelse Kommune nr. 1 i dansk stil, diktat, matematiske færdigheder og problemregning.
I matematiske færdigheder er vi simpelthen den bedste blandt landets ca. 1700 folke- og privatskoler. I skriftligt matematik sammenlagt ligger vi på en delt 1. plads.
 
Det er ikke uvant for os at ligge godt placeret. I årene 2000-06 lå Helms Skole blandt de bedste 25 skoler i landet efter afgangsprøverne i 9. klasse.
 
Da vi havde vores første 9. klasse til afgangsprøve i 1990 klarede vi os også godt.
Dengang sammenlignede man ikke karaktergennemsnittene for landets skoler; men allerede her scorede vi høje karakterer. Eksempelvis i engelsk hvor vi havde beskikket censor. Her lå vores gennemsnit mellem 11 og 13 - formentligt det højeste i landet det år.Det er ikke hvert år vi klarer os så godt; men vi klarer os altid godt. 
Det er ikke fordi vi går efter de høje karakterer. Vi går først og fremmest efter at lave en skole, hvor børnene er glade for at komme. Først når børnene trives, er de parat til indlæring. Til gengæld er mulighederne for en god indlæring for det enkelte barn så til stede, ikke mindst fordi lærerne bliver her i mange år, og derfor ved hvad der skal til, for at det enkelte barns evner kan udvikles bedst muligt.
Herefter er mulighederne for de gode karakterer til stede. 
Cepos har netop offentliggjort, hvordan skolerne er placeret efter afgangsprøverne i 2014.
Her ligger vi, som vi plejer, bedst i Slagelse Kommune, hvis man kun ser på karaktererne.
Hvis man indberegner socioøkonomiske faktorer, altså hvem der løfter eleverne mest i forhold til forventet, er vi nr. 2.
 
CA  august 2015