Faktuelle oplysninger

Antal elever

Opgørelse over antallet af elever på skolen:
 

 

 •  
 • Samlet elevtal pr. 01-10-2017:  ?
 • Samlet elevtal pr. 09-08-2017:  217 elever

 •  
  Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal

Gennemsnitlig klassekvotient

 
Gennemsnitlige klassekvotienter udregnet efter elevgruppe:
 
 • Indskolingen (0.-2. klasse): 21,3 elever pr. klasse
 • Mellemtrinnet (3.-6. klasse): 22 elever pr. klasse
 • Udskolingen (7.-9. klasse): 22 elever pr. klasse
   
 

Karaktergennemsnit

Folkeskolens Afgangsprøve - 9. klasse 2014

Skriftlig eksamen:

 • Skriftlig fremstilling (21 elever): 7,8
 • Retskrivning (21 elever): 9,1
 • Læsning (21 elever): 8,9
 • Skr. matematik færdighedsregning (21 elever): 9,6
 • Skr. matematik problemregning (21 elever): 9,1
 •  
 •  
 • Mundtlig eksamen:
 • Dansk (21 elever): 9,4
 • Engelsk (21 elever): 8,6
 • Fysik/kemi (21 elever): 7,7

Gennemsnit 8,8

   
 •  
 

Overgangsfrekvens til anden uddannelse

Efter skolegangen på Helms Skole, fortsætter vores elever typisk på gymnasiet, handelsskole, eller med mere faglige uddannelser. Der er dog også elever, der tager 10. kl. - f.eks. i kommunens 10 kl. center. Endelig er der jævnligt elever, der tager på efterskole.
Oplysninger om afgangselevers overgangsfrekvens til anden uddannelse findes i Undervisningsministeriets database om gennemsigtighed og åbenhed i grundskolen:
 

Antal elever pr. pc

Computere på Helms Skole

Skolen råder over 22 computere til fælles brug for BH.-klasse til 3. klasse. 

4. har hver et klassesæt, som står i klasseværelset.

5. til 9. klasse medbringer en computer, som hjemmet har betalt.

Antal lærere

På skolen er der ansat følgende grupper:
 • 15 lærere 
 • 8 pædagoger og pædagogmedhjælpere i Pasningen
 • 1 undervisningsmedhjælper på de yngste klassetrin.
 • 1 skolesekretær
 • 1 pedel
 • 2 rengøringsassistenter
 • Samt en skoleleder til at holde sammen på det hele. 
 •  
 • Yderligere oplysninger om skolens ansatte findes her:  Skolens personale