Faktuelle oplysninger

Antal elever

Opgørelse over antallet af elever på skolen:
 

 

 •  
 • Samlet elevtal pr. 01-10-2017: 217 elever
 • Samlet elevtal pr. 01-10-2018: 209 elever

 •  
  Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal

Gennemsnitlig klassekvotient

 
Gennemsnitlige klassekvotienter udregnet efter elevgruppe:
 
 • Indskolingen (0.-2. klasse): 21,3 elever pr. klasse
 • Mellemtrinnet (3.-6. klasse): 22 elever pr. klasse
 • Udskolingen (7.-9. klasse): 22 elever pr. klasse
   
 

Karaktergennemsnit

 

Folkeskolens afgangseksamen, sommeren 2018:
Skriftlig eksamen:
 • Skriftlig fremstilling (21 elever): 7,8
 • Retskrivning (21 elever): 9,1
 • Læsning (21 elever): 8,9
 • Skr. matematik færdighedsregning (21 elever): 9,6
 • Skr. matematik problemregning (21 elever): 9,1

Mundtlig eksamen:

 • Dansk (21 elever): 9,4
 • Engelsk (21 elever): 8,6
 • Fysik/kemi (21 elever): 7,7

Gennemsnit 8,8   
 •  
 •  
 •  
 

Overgangsfrekvens til anden uddannelse

Efter endt skolegang på Helms Skole fortsætter vores elever typisk på gymnasiet, handelsskole og erhvervsfaglige uddannelser. Der er dog også elever, der tager 10. kl. - f.eks. i kommunens 10 kl. center. Endelig er der jævnligt elever, der tager på efterskole.
Oplysninger om afgangselevers overgangsfrekvens til anden uddannelse findes i Undervisningsministeriets database om gennemsigtighed og åbenhed i grundskolen:
 

Antal elever pr. pc

Computere på Helms Skole

Skolen har mobile klassesæt af bærbare computere til elever i 0.-4. klasse. Fra 5.-9. klassestrin forventes det, at eleverne medbringer egne bærbarecomputere. Skolen kan tilbyde at bistå forældrene med råd og vejledning ved køb af elevcomputer. 

 

Antal lærere

På skolen er der ansat følgende grupper:
 • 15 lærere 
 • 8 pædagoger og pædagogmedhjælpere i SFO Fristedet.
 • 2-lærerordning i 0. klasse.
 • 1 skolesekretær
 • 1 pedel (og evt. 1 praktikant/løntilskudsmedarbejder).
 • 2 rengøringsassistenter
 • Samt en skoleleder til at holde sammen på det hele. 
 •  
 • Yderligere oplysninger om skolens ansatte findes her:  Skolens personale