Bygninger

Skolens bygninger og faciliteter

Helms Skole er fra 1865.
 
Skolen havde først til huse i bagbygningen til Algade 43 i Korsør.
Senere flyttede den til bagbygningen til Jens Baggesensgade 29.
 
I 1902 flyttede skolen til Dahlsvej 8, hvor den nuværende hovedbygning blev opført.
I 1975 blev der føjet en fløj til skolen. Denne indeholdt bl.a. en moderne gymnastiksal.
I 1989 udvidedes med en forlængelse af fløjen fra 75. Dette byggeri, som indeholdt såvel klasse- som faglokaler, banede vejen for en udvidelse af skolen med 8. og 9. klassetrin.
 
I 1998 indviede vi endnu en tilbygning, indeholdende klasse- og faglokaler i 3 plan. Denne tilbygning gav os bedre pladsforhold.
I dette årtusinde har vi købt naboejendommene på begge sider af hovedbygningen på Dahlsvej. Nr. 10 er totalrenoveret indvendig, og vi har således endnu gang forbedret vores lokalesituation. Renoveringen har givet bedre klasse- og faglokaler.
 
Nr. 6 blev taget i brug af vores pasningsordning (SFO) omkring 1. september 2010.
I sommerferien 2012 har vi fået etableret gennemgang via skolens fordelingsgang til nr. 10.
I løbet af foråret 2014 går vi i gang med at flytte et par vægge på 2. sal, så 3. kl.'s lokale bliver større.
I sommerferien 2014 får vi nyt tag på gymnastikbygningen og nyt loft samme sted.
I sommerferien 2017 køber vi ejendommen Dahlsvej 12. Ejendommen udlejes, indtil skolen er klar til at inkludere den i skoledriften.

Elevernes skolemøbler

Elevernes skolemøbler
I de fleste klasser har vi justérbare borde og stole, som er indkøbt i samarbejde med en ergoterapeut.
De to klasser der ikke har sådanne møbler, ser vi på i øjeblikket, ligeledes i samarbejde med en terapeut.
CA
Marts 2014

Skolevejens trafiksikkerhed

De trafikale forhold ved skolen
Vi har skolepatrulje i arbejde hver morgen, når eleverne møder.
Foran skolen er en fodgængerovergang.
I området på Dahlsvej, hvor skolen ligger, er der fartbrydere og hastighedsbegrænsning.