Skolens bestyrelse

Kompetence

Generalforsamlingen er skolens højeste myndighed.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen herunder dens økonomi.

Skolelederen har overfor Undervisningsministeriet og bestyrelsen det fulde ansvar

for den daglige og den pædagogiske ledelse af skolen.

 

Bestyrelsen består af følgende forældre:

 

Bestyrelsesformand:   Flemming Birketoft Mark / 22171360 / [email protected] 

Næstformand:            Marcel Bigum / 31441970 / [email protected]

Kasserer:                   Nicholas Rought / 21816360 / [email protected]

                                 Lene Feldt / 22564595 / [email protected]

                                 Lars Denholt / 22857521 / [email protected] 

 

Suppleant for forældrekredsen: Trine Dvinge

Suppleant for skolekredsen     : Nyvalg ved generalforsamlingen i april 2019