Nyt fra bestyrelsen – August 2017

 

Farvel til Curt

Mandag d. 31. juli var Curts sidste dag som skoleleder, og han blev fejret på behørig vis af de omkring 150 fremmødte. Den røde løber var rullet ud, æresporten sat op, og pindemadderne var klar. Gavebordet bugnede, og Curts band kom og spillede for og med Curt. Der blev holdt taler og råbt hurra, og gavebordet blev hurtigt så fyldt, at der måtte hentes et ekstra bord.

Vi har forsøgt at sikre, at Curt ikke kommer til at kede sig det kommende år. Derfor gav skolen bl.a. Curt en bog om Helms Skoles historie. Bogen er dog ikke skrevet endnu, for Curt skal selv være med til at skrive den i samarbejde med to af byens fremtrædende historikere, Jette Hellesen og Ole Tuxen. Vi glæder os til at se resultatet.

Bestyrelsen vil hermed endnu en gang takke Curt for hans mangeårige virke på Helms Skole, og ønsker ham alt godt fremover.

 

Velkommen til Tove og til 0.klasse.

Dermed er det tid til at byde et stort velkommen til Tove, som allerede så småt er flyttet ind på kontoret. Vi glæder os meget til samarbejdet, og håber, at I alle vil tage godt imod vores nye skoleleder.

Vi vil også byde et stort velkommen til alle nye elever og forældre, som starter hos os på torsdag. Husk endelig at spørge, hvis der er noget I undrer jer over eller gerne vil vide mere om.

 

Dahlsvej 12

Bestyrelsen har i går købt naboejendommen Dahlsvej 12 (huset/grunden ved siden af vores hvide bygning med naturfag / 9.klasse). Ejendommen blev købt på tvangsauktion for 915.000 kr efter bemyndigelse fra den ekstraordinære generalforsamling d. 29/6.

I første omgang vil vi udleje boligen i en tidsbegrænset periode, sandsynligvis 2 år. Det vil give os god tid til at lægge en gennemarbejdet plan for den fremtidige anvendelse af ejendommen.

 

Skolegården

Som flere af jer nok allerede har bemærket, så har Tove lagt flere små nyheder op på skolens facebookside, herunder lidt fotos af arbejdet med den nye skolegård. Materialerne har været forsinkede, og derfor er legeredskaberne desværre endnu ikke helt klar til leg og udfoldelse. Også falddunderlaget er vigtigt at få på plads, inden eleverne får lov at kaste sig over klatrestativ, balancebomme og gynger. Det er heldigvis tæt på at være færdigt, men det er ikke sikkert de når det til første skoledag.

Mandag d. 14. august kl. 9.00 er der indvielse af den nye skolegård – alle er velkomne!

 

Mvh
Bestyrelsen

 

 

Nyt fra bestyrelsen – Juni 2017.

Vi vil gerne byde et stort velkommen til vores kommende skoleleder, Tove Blume, som er startet på Helms Skole i dag.

For at skabe en glidende overgang i forbindelse med skolelederskiftet, har vi valgt at ansætte Tove som ”kommende skoleleder” pr. 1. juni. Tove skal bruge perioden frem til sommerferien på at lære skolens dagligdag at kende, samt på at få overdraget vigtig viden fra Curt.

 

Tove vil derudover få rig lejlighed til at få et indgående kendskab til skolens regnskab og administration, samt få indblik i alle de værdier og traditioner, der kendetegner Helms. Vi håber, at I alle vil tage godt imod Tove, som der i øvrigt vil blive lejlighed til at møde ved skolens forårsfest d. 9. juni.

 

Det er naturligvis stadig Curt, der er skoleleder frem til 1.august, hvor Tove overtager ledelsesposten.

 

Vi vil benytte lejligheden til at gøre opmærksom på, at skolen holder åbent hus

mandag d. 31. juli kl. 14-17

hvor vi skal holde 30-års jubilæum og afskedsreception for Curt - sæt x i kalenderen.

Mvh.
Bestyrelsen

 

Nyt fra bestyrelsen – Marts 2017

 

Ny skoleleder

Vi kan med glæde informere om, at vi har fået flere yderst kvalificerede ansøgninger fra dygtige ansøgere med solide ledelsesmæssige kompetencer.

Ansættelsesudvalget, bestående af de 5 forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer samt 4 personalerepræsentanter, har her i marts måned afholdt ansættelsessamtaler med de 5 ansøgere, som vi i ansættelsesudvalget fandt bedst kvalificerede til jobbet som vores nye skoleleder. Heraf gik 3 ansøgere videre i forløbet og fik udarbejdet en grundig personlighedstest, med efterfølgende feedback sammen med ansættelsesudvalget og en konsulent. Derefter blev 2 ansøgere indkaldt til endnu en samtale, og efter grundige overvejelser er den foretrukne kandidat til stillingen som skoleleder nu udvalgt.

Bestyrelsen er nu, i samarbejde med kandidaten, gået i gang med at få de endelige ansættelsesvilkår på plads. Vi håber derfor, at vi kan præsentere kandidaten for jer på generalforsamlingen

Torsdag d. 30. marts kl. 19.00.

 

Tilfredshedsundersøgelsen

På baggrund af tilfredshedsundersøgelsen er der blevet iværksat flere tiltag af forskellig karakter. Heriblandt kan vi nævne:

  • Der bliver indkøbt nye borde og stole til 0.klasse.

 

  • Der er kommet flere økologiske råvarer i skolens madordning, og eleverne tilbydes nu to forskellige portionsstørrelser, afhængig af appetit. Bestyrelsen arbejder i øvrigt løbende på, hvordan vi kan gøre madordning og frugtbod bedre.

 

  • Skolegården står foran en totalrenovering i sommerferien, med stort klatrestativ, gynger, karruseller, balancebomme, legehuse, bordtennisbord, fodboldbane og multibane. Der bliver etableret faldunderlag, og der er planer om en skaterbane i haven ved Dahlsvej 10.

 

Bestyrelsen vil gerne opfordre jer til at komme og hjælpe til med nedrivning af de gamle legeredskaber, når der er arbejdsweekend d. 17-18. juni. Husk at tilmelde jer hos Anders.

Derudover har tilfredshedsundersøgelsen givet bestyrelsen et rigtig godt billede af forældrenes tanker omkring skolen, og resultaterne vil naturligvis indgå i bestyrelsens fremadrettede arbejde.

 

Mvh.
Bestyrelsen

 

 

Nyt fra bestyrelsen - Januar 2017

Bestyrelsen vil gerne takke jer for alle besvarelserne af tilfredshedsundersøgelsen. Vi har modtaget 154 besvarelser, nogenlunde jævnt fordelt på alle klasser.

Bestyrelsen analyserer nu på besvarelserne, og forventer at kunne sende mere information ud til jer i løbet af februar. Der er dog enkelte ting, der allerede nu skinner klart igennem, herunder stor tilfredshed med den faglige kvalitet af undervisningen, og stor tilfredshed med pasningen.
 

Skolegården

Derudover kan vi også konstatere, at der er stor enighed om, at skolegården har brug for en modernisering. ”Skibet” trænger til en udskiftning, og der efterlyses flere muligheder for aktiviteter til både små og store. Skolens legepladsudvalg er allerede i fuld gang med at undersøge de forskellige muligheder, elevrådet kommer med ønsker og idéer, og bestyrelsen kigger på økonomien bag projektet.

Skulle der i den forbindelse være forældre, der har erfaring med at søge fonde, og som har lyst til at bidrage med sin viden herom, hører vi gerne fra jer.
 

Ny skoleleder

I november afholdt bestyrelsen og personalet en workshop om skolens fremtidige leder, med deltagelse af en konsulent fra Dansk Friskoleforening. Bestyrelsen har, sammen med resten af ansættelsesudvalget, efterfølgende udarbejdet stillingsannonce samt job- og kravprofil for vores kommende skoleleder. Vi har valgt at annoncere i relevante fagblade (bl.a. Friskolebladet og Folkeskolen) samt på nettet, herunder på jobindex.dk. Stillingsannonce samt job- og kravprofil kan ligeledes ses på skolens hjemmeside. Der er ansøgningsfrist d. 17. februar – spred gerne rygtet.

Vi håber, at det hele falder på plads og at vi finder den helt rette kandidat til jobbet, således at vi kan præsentere den kommende skoleleder til godkendelse på generalforsamlingen d. 30.marts.
 

Korsør Posten

Den lokale avis har i øvrigt været forbi skolen, og kommer meget snart med en lille artikel om skolelederskiftet. Her vil man også kunne læse, at der er et par ledige pladser i kommende 0.klasse. Dette skyldes bl.a., at der er et usædvanligt lavt antal søskende i den årgang, der skal starte efter sommerferien.

 

Med venlig hilsen
Marianne Misser, bestyrelsesformand

 

 

Nyt fra bestyrelsen - november 2016.

Bestyrelsen har udsendt invitation til alle forældre på Helms Skole, til en evaluering af skolens samlede undervisningstilbud.

Formålet med spørgeskemaet er at få en melding om, hvordan I forældre ser på den måde, vi laver skole på. Fungerer det godt, eller er der områder, hvor vi kunne/burde tænke anderledes?

Vi ønsker at bruge besvarelserne konstruktivt i den videre udvikling af skolen, og resultaterne af undersøgelsen er naturligvis særligt relevante nu, hvor vi skal til at finde den fremtidige skoleleder.

Besvarelsen tager ca. 15 minutter, men hvis du har tid og lyst, kan du sagtens bruge mere tid, da der er rig mulighed for at skrive i kommentarfelter.

-Besvarelserne er naturligvis anonyme.

Bestyrelsen vil derfor gerne opfordre dig til, at følge linket i mailen og udfylde spørgeskemaet – husk at trykke på ”send” til sidst. Mailen er af tekniske årsager sendt fra enten et bestyrelsesmedlem, eller fra ”appbizaps”, men det har ikke nogen praktisk betydning for dig.

Hvis du ikke har modtaget en mail med en invitation, bedes du kontakte bestyrelsesmedlem Nicholas Rought eller bestyrelsesformand Marianne Misser, som så vil fremsende en ny mail til dig.

På forhånd tak.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

 

Nyt fra bestyrelsen - oktober 2016.

Som I ved, har Curt meddelt, at han går på pension når skoleåret slutter. Det betyder, at Helms Skole skal have en ny skoleleder til sommer.

Bestyrelsen er i fuld gang med forarbejdet til ansættelsesprocessen, med god hjælp fra blandt andet Friskoleforeningen. Det er en stor og særdeles vigtig opgave.

Bestyrelsen er meget opmærksom på at finde den helt rette person til stillingen, og vi vil kigge bredt, både blandt eksterne samt eventuelle interne ansøgere. Når man vælger leder, vælger man også retning. Vi er derfor også nødt til at forholde os til, hvor vi i fællesskab ønsker, at skolen skal bevæge sig hen i de kommende år. Der vil derfor i løbet af november blive gennemført en lille spørgeskemaundersøgelse, der skal afdække forældrenes tilfredshed og ønsker. Tilsvarende er der igangsat et forløb, hvor personalet får lejlighed til at give deres meninger tilkende. Vi vil selvfølgelig orientere om resultaterne af dette arbejde.

Vi forventer følgende tidsplan:

  • Stillingen bliver slået op i januar.

  • Ansættelsesudvalget afholder ansættelsessamtaler i februar-marts.

  • Bestyrelsen indstiller ny skoleleder til valg på generalforsamlingen i april.

Selvom lederskiftet fylder en del, består bestyrelsens dagsorden også af andre ting. Naturligvis i høj grad økonomien, der heldigvis ser fornuftig ud. Som det ser ud nu, vil 2016 slutte med et pænt overskud.

Her til sidst vil vi gerne benytte lejligheden til at understrege, at hvis du har spørgsmål, tanker eller idéer omkring Helms skole, som det kunne være relevant at dele med bestyrelsen, er du altid velkommen til at kontakte os.

 

Med venlig hilsen

Marianne Misser
Bestyrelsesformand