Satser for forældrebetaling gældende frem til 31. juli 2018:

 

Skolepenge, barn nr. 1 og 2

Kr.

1.100,00

pr mdr. pr. barn

Skolepenge, barn nr. 3

Kr.

  550,00

pr mdr.

Skolepenge, barn nr. 4

Kr.

       0,00

så længe alle 4 børn er indmeldt på skolen

Boggebyr/materialepenge

Kr.

1.000,00

1. aug.

 

 

 

 

Pasningen, eftermiddag

Kr.

1.000,00

pr mdr.

Pasningen, morgen fra kl. 6-8

Kr.

   200,00

pr mdr.

Pasningen, morgen fra kl. 7-8

Kr.

   100,00

pr mdr.

Pasningen, morgenklippekort/10 gange*

Kr.

   100,00

pr mdr.

Pasningen, eftermiddagsklippekort/10 gange* Betales ved separat bankoverførsel. Aftales med Pasningen

Kr.

   500,00

pr. mdr.

Frugtordning i Pasningen

Kr.

   500,00

1. aug. og 1. jan.

Der gives ikke søskendemoderationer i Pasningen.

 

 

 

 

 

 

 

Sprogrejse 9.klasse, opsparing             (indbetales i 5.-8. klasse)

Kr.

   100,00

pr. mdr.

 

 

 

 

Opskrivning på venteliste til 0.-9. klasse

Kr.

   500,00

engangsbeløb

Indskrivning på skolen               (ventelistegebyr fratrækkes)

Kr.

1.500,00

engangsbeløb

Herudover betales der klassekassepenge i den enkelte klasse.                               
Beløbet fastsættes af forældrene på det årlige forældremøde.

 

Forældrebetalinger skal tilmeldes PBS/Nets, ellers opkræves et administrationsgebyr på kr. 85,- pr betaling. 

 

 

Skolepenge og betaling for Pasningen justeres pr. 1 august, HVIS skolen finder det hensigtsmæssigt. Forældre skal ikke forvente stigninger hvert år. Skolen vurdere fra år til år, om der er behov for stigninger jf. skolens udgiftsniveau samt det af politikerne fastsatte statstilskud (koblingsprocent). Ved stigninger varsles forældrene så vidt det er muligt 6 måneder inden, de nye priser træder i kraft.